EN
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Νέα Γραφεία Servier Hellas

Στα νέα γραφεία της φαρμακευτικής εταιρίας Servier Hellas, την μελέτη και τον σχεδιασμό των οποίων πραγματοποίησαν οι A&M Architects, οι θέσεις εργασίας αναπτύσσονται σε “open plan” διάταξη. Η εσωτερική ζώνη κυκλοφορίας με ανοίγματα και «πλατείες», δημιουργεί κοινόχρηστους χώρους που προάγουν την ομαδικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και προσφέρουν ιδιωτικότητα όταν αυτή είναι απαραίτητη. Για το έργο επιλέχθηκαν τα διαχωριστικά συστήματα SLIM-50 και D-85,τα διευθυντικά γραφεία V30, τα γραφεία εργασίας, ερμάρια και γραφεία συνεδριάσεων Most, τα καθίσματα εργασίας Flexi, τα καθίσματα συνεργασίας και πολλαπλών χρήσεων Glove και οι κινητοί ηχομονωτικοί τοίχοι Palace.
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ
SCROLL TO TOP