EN
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Νέοι διαδραστικοί γραφειακοί χώροι της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα και τα πολλαπλά οφέλη ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες και λειτουργίες των εργαζομένων, επενδύει σε ένα γραφειακό χώρο σχεδιασμένο πέρα από το στερεότυπο της τυπικής θέσης εργασίας.
Όπως οι αρχιτέκτονες του έργου Γιώργος Παπαδόπουλος και Φανή Παρθενίου εξηγούν, μελέτησαν και σχεδίασαν το χώρο με στόχο όχι απλά μόνο την τυπική κάλυψη των ελαχίστων αναγκών των εργαζομένων, αλλά την προσφορά ενός δημιουργικού μικρόκοσμου, μέσα στον οποίο ο εργαζόμενος νιώθει μέρος μιας ζωντανής ομάδας, έχει όρεξη να συνεισφέρει, δεν ανυπομονεί να δραπετεύσει από τον εργασιακό του χώρο και οι νέες τεχνολογίες συμβάλουν δραστικά στην εμπέδωση ενός ομαδικού κλίματος συν-εργασίας, σε συνδυασμό με την σμίλευση εταιρικής ταυτότητας.
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ
SCROLL TO TOP