Ηχοαπορροφητικά Αυτοστήρικτα Πάνελ BuzziBlinds
buzziblinds

BuzziBlinds are freestanding soundabsorbing panels, ideal for workplaces or open plan layout.

The rotating blinds covered in sound-absorbing Felt ensure full acoustic performance from all sides, making this the perfect room divider. With internal air gaps, the S-shaped aluminum fins are specifically engineered to capture sound waves, thereby helping reduce sound transfers between zones. They feature a unique range of shapes, colours, patterns and v-cut technology for added visual impact. Available, also, on castors for moving it easily around. Acoustic performance: low, med and low tones.

Ηχοαπορροφητικά Αυτοστήρικτα Πάνελ BuzziBlinds 1
Ηχοαπορροφητικά Αυτοστήρικτα Πάνελ BuzziBlinds 2
Ηχοαπορροφητικά Αυτοστήρικτα Πάνελ BuzziBlinds 3
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
DESIGNER
BRAND
BuzziSpace

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP