Ηχοαπορροφητικά Αυτοστήρικτα Πάνελ BuzziPlanter
buzziplanter

BuzziPlanter divides open spaces into luscious green micro-environments, creating calm and peaceful areas to work, gather and relax.

The BuzziPlanter’s high-density foam core and breathable fabric covering will help to soak up sound energy emitted from HVAC, speech, and high-pitch sounds such as ringtones. A thick high-density foam layer can be found underneath the plant basket as well, helping to soak up and absorb low frequencies. Available in three shapes and six sizes with a variety of colours to easily fit into any décor.

Ηχοαπορροφητικά Αυτοστήρικτα Πάνελ BuzziPlanter 1
Ηχοαπορροφητικά Αυτοστήρικτα Πάνελ BuzziPlanter 2
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
DESIGNER
BRAND
BuzziSpace

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP