πολιτική εταιρείας

Η Asset Interiors πιστεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο χώρο εργασίας. Προσφέροντας πρωτοποριακά και ποιοτικά προϊόντα, βοηθά τους πελάτες της να δημιουργήσουν τον ιδανικό για αυτούς χώρο εργασίας, με πολλαπλά οφέλη για τους εργαζόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις. Με βαθιά γνώση του αντικειμένου, εμπειρία και απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό υποστηρίζει μεγάλες και μικρότερες επιχειρήσεις, οργανισμούς, μελετητικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, διακοσμητές, κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρίες  στη δημιουργία σύγχρονων και μοναδικών χώρων εργασίας, με σεβασμό στις δικές τους ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

 Τα στελέχη της εταιρίας: 

• ενημερώνονται και εκπαιδεύονται διαρκώς για τις τάσεις και εξελίξεις στο σχεδιασμό εργασιακών χώρων προκειμένου να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις εργονομίας και λειτουργικότητας και εξυπηρετούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.  

• συνεργάζονται στενά με τους πελάτες, κατανοούν σε βάθος τις ανάγκες τους επεξεργάζονται τις απαιτήσεις του έργου και αναπτύσσουν λύσεις υψηλών προδιαγραφών, που εξυπηρετούν τις σημερινές και μελλοντικές τους  ανάγκες. 

• ανταποκρίνονται σε κάθε πρόκληση, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και διαρκή υποστήριξη από το ξεκίνημα της συνεργασίας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του. 

Το έμπειρο και άριστα καταρτισμένο τεχνικό τμήμα της Asset εγγυάται την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Η ανώτατη διοίκηση της Asset, στο πλαίσιο της ως άνω στρατηγικής της κατεύθυνσης εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018, με το οποίο δεσμεύεται και διασφαλίζει ότι: 

• γίνεται επαρκής διαχείριση της φύσης, του εύρους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης, στο σύνολό της έκτασής τους.

• προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον και γίνεται πρόληψη της ρύπανσης που ενδεχομένως σχετίζεται με το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης. 

• παρέχονται συνθήκες εργασίας που προάγουν την ασφάλεια και την υγεία, προλαμβάνουν τους τραυματισμούς που συνδέονται με εργασία και την υποβαθμισμένη υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των κινδύνων και των ευκαιριών σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Α&ΥΕ).

• παρακολουθούνται οι νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις στα θέματα της δραστηριότητάς της και να συμμορφώνεται πλήρως.

• εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την επίτευξη των στόχων της Επιχείρησης και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης (ΣΔ).

 Η ανώτατη διοίκηση της Asset ανασκοπεί σε ετήσια βάση το περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης πολιτικής για την ποιότητα, τις περιβαλλοντικές πλευρές και την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία και το αναθεωρεί κατάλληλα. 

BACK
TO TOP