πολιτική απορρήτου

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η “Asset Interiors Α.Ε.”  με έδρα στην Λεωφόρο Κηφισίας 294,  τηλ. 210 6844905  info@asset.gr (εφεξής η  «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας κάθε φορά που επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Εταιρείας (εφεξής ο “Δικτυακός Τόπος”) καθώς και όταν συναλλάσσεστε στο φυσικό της κατάστημα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με αυτά, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε με επιστολή σας στη διεύθυνση  Λεωφόρο Κηφισίας 294, ΤΚ 15232,  Χαλάνδρι, Αττική ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@asset.gr, με θέμα «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων».


1. Λίγα λόγια για τον Ιστότοπο της Εταιρείας

Το www.asset.gr αποτελεί τον ιστότοπο της Εταιρείας, στον οποίο παρουσιάζονται τα προϊόντα που διαθέτει η Εταιρεία προς πώληση. Mέσω του ιστότοπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εταιρεία, όπως:

 • Να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρεία μας.
 • Να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για αγορά προϊόντων και αποστολή σχετικής προσφοράς.
 • Να εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για εύρεση εργασίας στην Εταιρεία     μέσω του “Ευκαιρίες Καριέρας” με αποστολή βιογραφικού σημειώματος.


2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος “προσωπικά δεδομένα”, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής “Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα”.


3. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.


4. Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας

Η παραχώρηση των Δεδομένων στην Εταιρεία, μπορεί να είναι απαραίτητη προκειμένου  να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική.

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ζητήσουμε εκείνα τα προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση μίας ή περισσοτέρων εμπορικών συναλλαγών και για την εκπλήρωση φορολογικών και κανονιστικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μας. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα ως άνω υποχρεωτικά στοιχεία, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και ενδέχεται, να καταστεί αδύνατη για την Εταιρεία η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης.
 
Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων.


5. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

Στοιχεία από τις συναλλαγές σας μέσω του φυσικού μας καταστήματος όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.

Σημειώσεις από τις συνομιλίες μας μαζί σας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια που κάνετε, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές που κάνατε, πώς και πότε επικοινωνείτε μαζί μας. Για παράδειγμα σε ποια προϊόντα μας δείχνετε προτίμηση ώστε να λάβετε μια προσωποποιημένη προσφορά από εμάς.

Θα ζητήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εμπορικής συναλλαγής και για σκοπούς after sales support.

Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Λεπτομέρειες αναφορικά με την χρήση cookies εδώ.

Πληροφορίες πληρωμής.

Η εικόνα σας μπορεί να καταγραφεί σε CCTV όταν επισκέπτεστε ένα φυσικό μας κατάστημα.

Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εφόσον αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτού, για να απαντήσουμε στα σχόλια ή τις ερωτήσεις  σας.

Μορφωτικά στοιχεία, όπως σπουδές, δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία (μόνο στις περιπτώσεις που αιτήστε για θέση εργασίας). Το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί για διάστημα 5 ετών στη βάση δεδομένων.


6. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μας επιτρέπει τα ανωτέρω στο πλαίσιο του νόμιμου συμφέροντος μας και της ανάγκης να κατανοήσουμε τους πελάτες μας ώστε να τους παρέχουμε υψηλό επίπεδο εξατομικευμένης εξυπηρέτησης.

Είναι δικαίωμά σας να αλλάξετε καθ’ οιανδήποτε στιγμή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας. Λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε  στις ενότητες 14 & 15 “Ποια είναι τα δικαιώματά σας” και “Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας”.

Προσέξτε, αν επιλέξετε να μην μοιραστείτε τα Δεδομένα μαζί μας ή να αρνηθείτε ορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, ενδεχομένως να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Για παράδειγμα, αν μας ζητήσατε να σας ενημερώσουμε πότε ένα προϊόν θα είναι διαθέσιμο ή μας ζητήσετε αποστολή προσφοράς  δεν θα μπορούμε να σας ενημερώσουμε, εάν έχετε αποσύρει τη γενική συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς.

Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας διεξάγεται από το προσωπικό της Εταιρείας μας μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών τα οποία ανήκουν στην Εταιρεία και από τρίτους μόνο στην περίπτωση που χρειάζονται πρόσθετες υπηρεσίες ή και εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εμπορικής συναλλαγής.

Πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στην ενότητα 9 “Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας; Πως κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας”.
Παραθέτουμε λεπτομέρειες για το πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας και γιατί:

Για την παροχή στοιχείων για τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Παραγγελίες προϊόντων: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα  Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, να προσφέρει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές και κανονιστικές  υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας από την τοποθέτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, είτε δια ζώσης, είτε με ηλεκτρονική επικοινωνία, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδεχομένως να μεταβιβάσουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την παράδοση του προϊόντος ή την παροχή υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, μπορούμε να  διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.
 • Επικοινωνία: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε και για διαχείριση παραπόνων. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διατηρούμε επίσης αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας για οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση την δική σας προσωπική εμπειρία.
 • Μερικές φορές, θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα Δεδομένα σας με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία (όπως courier, μεταφορικά Εταιρεία ή έναν τεχνικό που επισκέπτεται τον χώρο σας).  Χωρίς να μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.
 • Εύρεση Εργασίας: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην Εταιρεία καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό.

Για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις μας, καθώς και για άλλους σκοπούς προώθησης:

 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter):  Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

Για τη λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας:

 • Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων και υπηρεσιών για τα προϊόντα που σας παρέχουμε. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας, δικών μας και τρίτων προσώπων:

 • Λειτουργία Συστημάτων CCTV: Προκειμένου για την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών εναντίων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, πελατών, συνεργατών και άλλων τρίτων, λειτουργούν κάμερες ασφαλείας εσωτερικά και εξωτερικά του εκθεσιακού μας χώρου. Εάν δεν υπάρξει το οποιοδήποτε κακόβουλο συμβάν, τα σχετικά αρχεία διαγράφονται εντός 7 ημερών .Εάν διαπραχθεί οποιαδήποτε εγκληματική πράξη τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην νομική διαδικασία που θα εκκινήσει η Εταιρεία μας. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα  αλλά και τους πελάτες, υπαλλήλους, συνεργάτες και λοιπούς τρίτους από κακόβουλες ενέργειες.
 • Υπογραφές σε έγγραφα διακίνησης: Για λόγους διασφάλισης της ορθής και πλήρους παραλαβής των εμπορευμάτων ζητάμε να υπογράφετε ολογράφως το σχετικό παραστατικό διακίνησης  και να αναγράφεται ο Α.Δ.Τ του προσώπου που παραλαμβάνει. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται τα νόμιμα συμφέροντα του πελάτη και της Εταιρείας μας.

Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία:

 • Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο να στέλνει δεδομένα στις φορολογικές αρχές. Επίσης είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε δικαστική εντολή και να παρέχει τα δεδομένα που θα της ζητηθούν για να συμμορφωθεί με τις συμβατικές ή νομικές της υποχρεώσεις και να ανταλλάσσει δεδομένα εφόσον επιβληθεί αυτό από τα όργανα του νόμου και της πολιτείας όπως για παράδειγμα, κατόπιν δικαστικής εντολής.


7. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών από την Εταιρεία μας και ιδίως για:

α) τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με την εξέλιξη και την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Εταιρεία, την πραγματοποίηση επιστροφών και την παροχή εγγυήσεων.
β) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία,
γ) για την βελτίωση και προσαρμογή στις προτιμήσεις σας αναφορικά με τα προϊόντα μας.
δ) την αποστολή, με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα, εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα της Εταιρείας.
ε) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών, την προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας.
στ) την αξιολόγηση των αιτήσεων και βιογραφικών με σκοπό την πρόσληψη στην Εταιρεία μας.


8. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

 • Η συνήθης συναλλακτική δραστηριότητα
 • Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο
 • Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας. 


9. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας – Πως κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το κατάλληλο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο δεσμεύεται από ρήτρα εμπιστευτικότητας καθώς και συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Κοινοποίηση Δεδομένων από την Εταιρεία

Η Εταιρεία κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας με:

 • Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε: μεταφορές και παραδόσεις, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών της εταιρίας και των προϊόντων της, Google, Facebook καθώς και επεξεργασία στοιχείων πιστωτικών καρτών.

 
Ακολουθεί η πολιτική που εφαρμόζουμε σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας:

 • Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
 • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
 • Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.
 • Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχετε θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως πελάτη στον ιστότοπο της εταιρίας, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες εταιρείες, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα ως μέρος των συμβάσεων τους μαζί μας:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest
 • Google+
 • Mailchimp

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των Δεδομένων σας σε τρίτους μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email info@asset.gr


10. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).


11. Διεθνής Μεταφορά Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων σας με τους οποίους η Εταιρεία τα μοιράζεται μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή αυτών. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ακολουθεί η Ελληνική νομοθεσία και εφαρμόζει η Εταιρεία μας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ) δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 

12. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας:

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για χρονικό διάστημα 30 ετών.


13. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας:

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Ο ισότοπος www.asset.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά την καταχώρηση και αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.


14. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Εφόσον ισχύει αυτό μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωση και διαγραφή δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας αυτών και υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία αυτών, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι νόμιμοι ή/και άλλοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.
 
Επιλέγοντας να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing.
Μπορείτε επίσης να επιλέξτε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing πατώντας το link “πατήστε εδώ” ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα “Ερωτήσεις και Σχόλια” παρακάτω.
 
Στην περίπτωση που βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας.
Στην περίπτωση όπου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας στηριζόμενοι στα χρηστά συναλλακτικά ήθη και το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διακοπή της επεξεργασίας για σημαντικό λόγο. Διατηρούμε το δικαίωμα της εναντίωσης στο αίτημά σας εφόσον συντρέχουν εξίσου σοβαροί λόγοι οι οποίοι καθιστούν την διακοπή αυτή βλαπτική προς το έννομο συμφέρον της εταιρίας μας.  
 

15. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα ταχυδρομικώς προς: Asset Interiors A.E., Λ.Κηφισίας 294, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αττική ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή info@asset.gr με τίτλο “Άσκηση Δικαιώματος” και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Κατ’ εξαίρεση:

Aν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου “Παρακαλώ πατήστε εδώ αν θέλετε να σας αφαιρέσουμε από τη λίστα παραληπτών” που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας
Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.
 

16. Πότε απαντάμε στα αιτήματα σας;

Απαντάμε στα αιτήματά σας σε διάστημα από 2 εβδομάδες μέχρι και 1 μήνα από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σε αναμονή  θα σας ενημερώσουμε εντός του ανωτέρω διαστήματος αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον  (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια σε αυτά.


17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.


18. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Λ.Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 11523, Αθήνα Χαλάνδρι, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@asset.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


19. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Οι όποιες αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου θα ισχύσουν από τη δημοσίευση της παρούσας στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε την 21η Μαΐου 2018.


20. Ερωτήσεις και Σχόλια;

Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας βοήθησε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα και τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την σχετική νομοθεσία.  

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια και προβληματισμούς σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω διευκρινίσεις:

 • e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@asset.gr
 • Επιστολή  στη διεύθυνση Λ.Κηφισίας 294, Τ.Κ 15232  Χαλάνδρι, Αττικής, Ελλάδα
BACK
TO TOP