Καθίσματα Εξωτερικού Χώρου Code Out
code out

Reconfigurability. Infinite configurations.

​A comfortable, flexible and modular seating system perfectly suited to any outdoor space thanks to the infinite syntactic possibilities. Choose between poufs -small or maxi – that are enriched with backs and integrated tables. The reconfigurability of the combinations allows single or shared use for breaks, conversations, reading or use of computers and tablets. In gardens, terraces, parks and outdoor lounges, Code finds its ideal location, thanks to the use of the new outdoor fabric collections.

Καθίσματα Εξωτερικού Χώρου Code Out 1
Καθίσματα Εξωτερικού Χώρου Code Out 2
Καθίσματα Εξωτερικού Χώρου Code Out 3
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
DESIGNER
BRAND

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP