Τραπέζια Συνεδριάσεων Follow
follow

Cable free. Ηeight-adjustment.

Follow is height-adjustable table that effortlessly and noiselessly adjust to the user’s posture and need. It is ideal for meetings in office spaces but can also be used in meeting areas and convivial areas. A table that can be placed and moved anywhere: it is not connected to any cable as it does not need any electricity supply.

Τραπέζια Συνεδριάσεων Follow 1
Τραπέζια Συνεδριάσεων Follow 2
Τραπέζια Συνεδριάσεων Follow 3
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
BRAND
Mara

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP