Καθίσματα Πολλαπλών Χρήσεων Glove
glove

Aesthetics and versatility incorporated within a chair for multiple uses and spaces.

Glove chair is marked by functionality but also elegance, as it is designed with smooth and rounded shapes, while its flexible polypropylene shell provides comfort for every use. Fully upholstered or not, with a spoke base or with a castor base it can be adapted to any environment.

Καθίσματα Πολλαπλών Χρήσεων Glove 1
Καθίσματα Πολλαπλών Χρήσεων Glove 2
Καθίσματα Πολλαπλών Χρήσεων Glove 3
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
DESIGNER
BRAND
Forma 5

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP