Καθίσματα Πολλαπλών Χρήσεων Kicca One
kicca one

Impressive and practical. Six different colors.

Impressive and practical in its use, the multipurpose Kicca One chair is solely built by polypropylene and available in six different colors. Kicca One second life, is a new version that promotes both the ergonomics and the relationship with the environment around us. Recyclable and created using regenerated post-consumer plastics, it is now an icon of sustainability initiatives.

Καθίσματα Πολλαπλών Χρήσεων Kicca One 1
Καθίσματα Πολλαπλών Χρήσεων Kicca One 2
CERTIFICATES
DESIGNER
BRAND
Kastel

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP