Καθίσματα Πολλαπλών Χρήσεων Kicca
kicca

Eight different bases and color shades.

Eight different bases, eight color shades for the propylene backrest and seat and the option to upholster with a variety of fabrics, render Kicca a truly multipurpose chair. With castors, fixed or rotating as collaboration or waiting chair. Fixed, rotating or on a bench for waiting rooms. Fixed, at regular height or on a high stool base for coffee or dining areas and high workbenches

Καθίσματα Πολλαπλών Χρήσεων Kicca 1
Καθίσματα Πολλαπλών Χρήσεων Kicca 2
Καθίσματα Πολλαπλών Χρήσεων Kicca 3
CERTIFICATES
DESIGNER
BRAND
Kastel

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP