Επαγγελματικά Γραφεία Intuity
intuity

Simple and flexible. A suite of “Yourway” accessories.

Intuity is a beautifully simple, intuitive system that integrates seamlessly with different working styles, catering to the unique needs of each individual in your team. A new approach to office furniture based on using integrated components to create unique workspaces that span the entire floorplate. A simple solution to the complex challenge of supporting the constantly evolving needs of people, technology, and work styles within a workplace. The system includes a suite of Yourway accessories designed to help you organize and define your workspace and exercise your unique work style.

Επαγγελματικά Γραφεία Intuity 1
Επαγγελματικά Γραφεία Intuity 2
Επαγγελματικά Γραφεία Intuity 3
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
DESIGNER
BRAND
Haworth

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP