Γραφεία Ρυθμιζόμενου Ύψους Motion
motion

Hight adjustable. Ergonomic and adoptable.

Regular change of body position has a positive impact on our well-being. Designed for a workplace of a dynamic leader, Motion executive electric height adjustable desk combines the modern elegance with the thoughtful functionality and has a positive impact on well-being and concentration.

Γραφεία Ρυθμιζόμενου Ύψους Motion 1
Γραφεία Ρυθμιζόμενου Ύψους Motion 2
Γραφεία Ρυθμιζόμενου Ύψους Motion 3
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
BRAND

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP