Ηχοαπορροφητικά Αυτοστήρικτα Πάνελ Oasis
oasis

Awarded for its unique design by German Design Award 2020, Oasis is an acoustically efficient object, able by its nature to convert a space into a function.

Thanks to its proportions and its shape, it creates an acoustic refuge to live. Composed by a metal frame with a roof of leaves in recycled PET Felt, it can balance the reverberation in the space and be composed and recomposed following its primary structure or through the integration of plug-ins such as tables and charging units for electronic devices. Suitable for any type of space, OASIS is the house “under” the tree.

Ηχοαπορροφητικά Αυτοστήρικτα Πάνελ Oasis 1
Ηχοαπορροφητικά Αυτοστήρικτα Πάνελ Oasis 2
Ηχοαπορροφητικά Αυτοστήρικτα Πάνελ Oasis 3
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
DESIGN AWARDS
DESIGNER
BRAND
Slalom

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP