Καθίσματα Γραφείου Very
very

Very (Comforto 62) task chair is part of the awarded Comforto family of chairs.

The patented asymmetric lumbar support for the lower back and the user-friendly synchronous mechanism render it suitable for long, continuous use. The minimal design harmoniously combines with the aesthetic of any workspace.

Καθίσματα Γραφείου Very 1
Καθίσματα Γραφείου Very 2
Καθίσματα Γραφείου Very 3
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
DESIGN AWARDS
DESIGNER
BRAND
Haworth

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP