Ο εργασιακός χώρος αποτυπώνει την ταυτότητα της εταιρίας

Σύμφωνα με μελέτες, η ταυτότητα μιας εταιρείας μπορεί να αποτυπωθεί στον εργασιακό χώρο μέσω τριών βασικών σημείων. Ας τα μελετήσουμε!

Η εταιρική ταυτότητα είναι πολύ σημαντική για την επιχείρηση καθώς αντικατοπτρίζει όλες τις αξίες της όπως το όραμα, την αποστολή και την κουλτούρα της. Με λίγα λόγια μας υποδηλώνει την προσωπικότητα και την εικόνα της εταιρίας. Διαχέεται, εμμέσως, σε όλα τα οργανικά μέρη της εταιρίας, μέσω των ανθρώπων και διαδικασιών της. ‘Όταν ο εργασιακός χώρος διαμορφώνεται με βάση αυτήν την φιλοσοφία, τότε μπορεί με πιο άμεσο τρόπο να παρουσιάζει σε κάθε εισερχόμενο άνθρωπο στην εταιρία, είτε εργαζόμενο είτε πελάτη, ποια πραγματικά είναι και τι αξίες πρεσβεύει.

Για να γίνει με αποτελεσματικό τρόπο η ενσωμάτωση των ιδεωδών της εκάστοτε εταιρίας στο εργασιακό της περιβάλλον, θα πρέπει να γίνει αναλυτική αξιολόγηση των στόχων και αξιών της. Με αυτόν τον τρόπο, η χωροταξική διάταξη θα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία σε κάθε χρήστη.

Πώς, όμως, μπορεί να πραγματοποιηθεί στην πράξη η αποτύπωση της εταιρικής ταυτότητας στον εργασιακό χώρο. Μετά από ενδελεχή μελέτη κι ανάλυση η Haworth, παγκόσμιος ηγέτης στην διαμόρφωση εργασιακών χώρων, κατέληξε σε τρια βασικά σημεία, τα οποία χαρακτηρίζουν τον σχεδιασμό του χώρου:

  • Φιλοξενία – εμπλουτίζοντας την εμπειρία των υπαλλήλων και πελάτων
  • Καινοτομία – βελτιστοποιώντας τον εργασιακό χώρο δίνοντας βάση στην δημιουργικότητα και καινοτομία
  • Ευεξία – σχεδιάζοντας εργασιακά περιβάλλοντα που προάγουν την υγεία.
Ένας Φιλόξενος Προορισμός

Η φιλοξενία μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον αναδύεται μέσα από πολλές οπτικές γωνίες. Πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές και επισκέπτες καλωσορίζονται με τέτοιον οπτικό τρόπο που αντανακλά τις αξίες της επιχείρησης, όπως ηγετική μορφή, οικογενειακό κλίμα κ.ο.κ.

Η είσοδος της εταιρίας αποτελεί ένα βασικό στοιχείο, καθώς είναι ο χώρος όπου ο επισκέπτης διαμορφώνει τις πρώτες εντυπώσεις και είναι σημαντικό να είναι θετικές. Ο χώρος υποδοχής, πέρα από το γεγονός ότι αντανακλά το brand της εταιρίας, θα πρέπει να καλωσορίζει τους επισκέπτες, να εμπνέει τους πελάτες, να διαμορφώνει το αίσθημα της φιλοξενίας, να προάγει την κοινωνικότητα και επικοινωνία και να υποστηρίζει την συνεργατική εργασία με έναν ευέλικτο τρόπο και προσεγμένες λύσεις.

Η φιλοξενία, όμως, δεν σταματάει στην είσοδο, αλλά διαχέεται σε όλο το περιβάλλον της εταιρίας. Έχει να κάνει με την πρόσληψη της Generation Ζ, διατηρώντας τους Millenians και μετατρέποντας την Generation Χ και Baby Boomers σε μέντορες και κήρυκες ιστορικών περιεχομένων. Επίσης, έχει να κάνει με την δημιουργία πρότυπων εργασιακών χώρων όπου τα όρια μεταξύ εργασίας, επικοινωνίας και χαλάρωσης αρχίζουν να συγκλίνουν.

Δημιουργικότητα, Συνεργασία και Καινοτομία

Οι εταιρίες προσεγγίζουν νέους τρόπους για να ενισχύσουν την καινοτομία και δημιουργικότητα υιοθετώντας συνεργατικές φιλοσοφίες. Η συνεργατική προσέγγιση κάνει ελκυστική την εταιρία ως προς την απορρόφηση ταλέντων και λειτουργεί ως ένα εργαλείο που ενισχύει την ομαδικότητα των εργαζομένων. Η συνεργασία δεν έχει, πλέον, να κάνει τόσο με τις υποδομές και την χωροταξική διαμόρφωση αλλά κυρίως με το αίσθημα στο να ανήκεις σε μια κοινότητα, εκφράζοντας ιδέες με τους ανθρώπους γύρω, και συνδιάζοντας την ζωή και τη δουλεία με έναν βιώσιμο τρόπο. Παρέχει ευελιξία και με την βοήθεια της τεχνολογίας επιτρέπει στον άνθρωπο να εργαστεί όπου θέλει, όποτε θέλει και συναναστρεφόμενος με όποιον θέλει.

Σύμφωνα με τις έρευνες της Haworth, εάν ο εργαζόμενος δεν ξεκουράζεται σωστά, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ή δεν δουλεύει ομαδικά, τότε αποτυγχάνει στο να ανακαλύψει νέες ιδέες και να τις υλοποιήσει. Οι οργανισμοί που δίνουν αξία και σχεδιάζουν τα εργασιακά τους περιβάλλοντα σύμφωνα με την συνεργατική φιλοσοφία τότε ενισχύουν την καινοτομία στον τομέα τους.

Προκειμένου η καινοτομία να επιτευχθέι, η δημιιουργία ζωνών που υποστηρίζουν τις ανάγκες, όπως ιδιωτικότητα και συγκέντρωση, ομαδικές εργασίες και συνεργασία αλλά και ενίσχυση της διάθεσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Ευεξία, Σωματική και Πνευματική Υγεία

Η ευεξία δεν περιλαμβάνει μόνο την καλή φυσική κατάσταση αλλά και την καλή ψυχολογική και γνωστική υγεία. Κλειδί επιτυχίας είναι ένα εργασιακό περιβάλλον να μπορεί να προσφέρει στον εργαζόμενο ποικίλες επιλογές για την εκτέλεση της εργασίας του, έτσι ώστε να επιλέγει κάθε φορά τον χώρο που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες. Η ποικιλομορφία των επιλογών μέσα στον χώρο προέρχεται, πρωτίστως, από την κουλτούρα της εκάστοτε εταιρίας αλλά και από τις υπο-κουλτούρες που διαμορφώνονται από τις ομάδες της εταιρίας. Εστιάζουν οι εργαζόμενοι στις διαδικασίες εκτέλεσης μιας εργασίας; Λειτουργούν πιο αποτελεσματικά όταν συνεργάζονται; Είναι ανταγωνιστικοί και εργάζονται ατομικά ή προτιμούν την συνεργασία σε ανοιχτούς χώρους;

Απαντώντας σε αυτά τα ενδεικτικά ερωτήματα, η εκάστοτε εταιρία μπορεί να αξιολογήσει και να διαμορφώσει τους εργασιακούς της χώρους σύμφωνα με τις δικές ανάγκες αποτυπώνοντας την εταιρική της ταυτότητα και κουλτούρα.

Φωτογραφικό υλικό: Haworth

BACK
TO TOP