Πόσο «καλή ιδέα» είναι τελικά η εργασία από το σπίτι;

Εργασία από το σπίτι, επιστροφή στο γραφείο ή εργασία από ένα διαφορετικό μέρος; Το είδος της εργασίας και οι συνθήκες που προσφέρoνται σε κάθε μία από τις παραπάνω επιλογές είναι αυτές που θα καθορίσουν την ιδανική επιλογή.

Όταν η εργασία από το σπίτι έγινε απαραίτητη, δημιουργήθηκαν νέες εμπειρίες διαβίωσης καθώς η σύνδεση μεταξύ του χώρου εργασίας και του σπιτιού έγινε υποχρεωτική . Το ερώτημα είναι, κατά πόσο τελικά η εξ’ αποστάσεως εργασία είναι πραγματικά πιο αποτελεσματική και παραγωγική. Η εκτεταμένη εφαρμογή της τηλεργασίας έδειξε πως όχι μόνο υπάρχουν μειονεκτήματα όταν εργαζόμαστε απομακρυσμένα, αλλά πως υπάρχουν και σημαντικά πλεονεκτήματα όταν εργαζόμαστε στο γραφείο. Ενώ η τεχνολογία καθιστά την απομακρυσμένη εργασία όλο και πιο εφικτή, τόσο οι εταιρείες όσο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, διαπιστώνουν ότι η παρουσία τους στον εργασιακό χώρο παραμένει σημαντική.

Ομαδική επικοινωνία και παραγωγικότητα

Η επιτυχία ενός οργανισμού στηρίζεται στους ανθρώπους της που εργάζονται ομαδικά και αρμονικά: συντονίζονται, συνεργάζονται, καινοτομούν και λαμβάνουν αποφάσεις. Η διατήρηση της ενεργής επικοινωνίας και της ενότητας μιας ομάδας είναι πολύ σημαντικές, αλλά αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο όταν τα μέλη της εργάζονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζονται πλέον επιτυχώς χάρη στα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία και στις ψηφιακές πλατφόρμες που επιτρέπουν την ομαλή και άμεση προφορική και γραπτή επικοινωνία.

Ωστόσο, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της εργασίας. Όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν σε ένα κοινό εργασιακό περιβάλλον υπάρχει η δυνατότητα της συλλογικής ανταλλαγής ιδεών και των απλών και αυθόρμητων συζητήσεων που οδηγούν πιο εύκολα στην επίλυση προβλημάτων και στη δημιουργία νέων σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας. Επομένως, ένας χώρος εργασίας που είναι διαμορφωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τη ροή της επικοινωνίας, επιτρέπει τελικά στις ομάδες να εργάζονται γρηγορότερα, αποτελεσματικότερα και πιο ευχάριστα.

Εταιρική κουλτούρα και η αξία του ανήκειν

Οι άνθρωποι επιλέγουν να εργαστούν σε μια εταιρεία όχι μόνο για το ρόλο που τους προσφέρεται, αλλά για τις συνολικές της αξίες καθώς και για το εργασιακό περιβάλλον. Οι εργαζόμενοι που έχουν φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας τείνουν να αναπτύσσουν καλύτερη κατανόηση του ρόλου τους σε σχέση με εκείνους που εργάζονται απομακρυσμένα, όπως επίσης αντιλαμβάνονται πληρέστερα και βαθύτερα την κουλτούρα και την ταυτότητα του οργανισμού. Ο χώρος εργασίας παραμένει απαραίτητο στοιχείο για την οικοδόμηση της οργανωτικής κουλτούρας, καθώς οι αξίες και η κουλτούρα μιας εταιρείας αντικατοπτρίζονται σε αυτόν.

Ένα καλά σχεδιασμένο εργασιακό περιβάλλον επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών, αποπνέει φιλοξενία και υποστηρίζει την έκφραση των εργαζομένων. Είναι σαφές λοιπόν, πόσο πολύτιμος είναι ένας φυσικός χώρος γραφείου για την ομαλή συνεργασία, δημιουργία, έμπνευση και κοινωνική αλληλεπίδραση των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, η παρουσία μας σε έναν άνετο χώρο εργασίας που παρέχει προστασία, ενώ υποστηρίζει την υγεία και την ψυχική μας ευεξία, βοηθά στη δημιουργία σχέσεων, στην καλλιέργεια της αίσθησης του ανήκειν και στην ενίσχυση της συνολικής οργανωτικής κουλτούρας.

Επανεξετάζοντας τον ρόλο του χώρου εργασίας

Εργασία από το σπίτι, επιστροφή στο γραφείο ή εργασία από ένα διαφορετικό μέρος; Το είδος της εργασίας και οι συνθήκες που προσφέρoνται σε κάθε μία από τις παραπάνω επιλογές είναι αυτές που θα καθορίσουν την ιδανική επιλογή. Η τηλεργασία μπορεί να φανεί περισσότερο ωφέλιμη στα επαγγέλματα που σχετίζονται με ατομικές εργασίες, προσωπικές επιδόσεις και απαιτούν συγκέντρωση, όπως είναι για παράδειγμα η διαχείριση πελατών και παραπόνων ή κειμενογράφηση. Όταν όμως πρόκειται για επαγγέλματα που βασίζονται στην συνεργατική παραγωγικότητα, στην άμεση επικοινωνία και στην ομαδική εργασία, τότε η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών.

Η ισορροπία μεταξύ φυσικής παρουσίας και απομακρυσμένης εργασίας, έχει σαν αποτέλεσμα την καλλιέργεια της εταιρικής κουλτούρας, την ευελιξία, την προαγωγή της προσωπικής ευεξίας αλλά και της ομαδικότητας και συνεργατικότητας, έτσι ώστε οι άνθρωποι να είναι κατά το μέγιστο δυνατό αποδοτικοί, παραγωγικοί και υγιείς. Το υποχρεωτικό πείραμα της εκτεταμένης τηλεργασίας συνέβαλε στη συνειδητοποίηση των ουσιαστικών λόγων για τους οποίους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επιθυμούν να βρίσκονται στο φυσικό εργασιακό τους περιβάλλον. Απέδειξε ότι η επιστροφή στον χώρο εργασίας είναι μια συνειδητή επιλογή τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων, οι οποίοι πρέπει να μπορούν να βρίσκονται στον εργασιακό τους χώρο όποτε και όσο έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, το επιθυμούν ή το έχουν ανάγκη.

Φωτογραφικό υλικό: Forma 5, Haworth, BuzziSpace

BACK
TO TOP