Σχεδιάζοντας χώρους που δίνουν προτεραιότητα στους εργαζόμενους.

Ο εργασιακός χώρος σήμερα διαμορφώνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να προσφέρει μια συνολικά θετική εμπειρία, μεριμνώντας τόσο για την ασφάλεια και τη σωματική υγεία, όσο και για την ψυχική υγεία και ευεξία των ανθρώπων.

Οι εργασιακοί χώροι δημιουργούνται με σκοπό να προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες και τις απαραίτητες ανέσεις στους εργαζόμενους. Παρά το γεγονός ότι o σχεδιασμός του φυσικού χώρου εργασίας εξελίσσεται συνεχώς, ένα εργασιακό περιβάλλον με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα έχει ιδιαίτερη αξία, τόσο για τους υφιστάμενους όσο και για τους μελλοντικούς συνεργάτες κάθε επιχείρησης.

Δημιουργώντας ένα εναλλακτικό περιβάλλον εργασίας

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι με υψηλές επιδόσεις αξιολογούν πως όταν εργάζονται σε ένα εναλλακτικό εργασιακό περιβάλλον αυξάνεται η αποδοτικότητά τους και βελτιώνεται η διάθεσή τους. Η δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος καλύπτει ένα μεγάλο εύρος αναγκών και περιλαμβάνει χώρους εργασίας, συνεργασίας, χαλάρωσης και αναψυχής, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα πιο ευέλικτο, υγιές και φιλικό εργασιακό χώρο. Πολλές εταιρίες, προσφέρουν στους εργαζομένους τους χώρους που υποστηρίζουν την ψυχαγωγία και τις εσωτερικές κοινωνικές σχέσεις, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την ατομική και εταιρική απόδοση.

Τέτοιοι χώροι προσφέρουν εναλλακτικές δραστηριότητες στους εργαζόμενους. Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια της εργασίας μπορούν να μεταμορφώσουν πλήρως το εργατικό δυναμικό, καθώς ο φιλικός ανταγωνισμός και η διασκέδαση έχουν θετικά αποτελέσματα στην ομάδα συλλογικά και στον κάθε εργαζόμενο ατομικά. Η απελευθέρωση ενέργειας αναζωογονεί το πνεύμα των εργαζομένων, τονώνει τον ενθουσιασμό τους, τους επιτρέπει να επικεντρωθούν εκ νέου και τελικά να γίνουν πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί.Έχει διαπιστωθεί πως οι εταιρίες που υποστηρίζουν τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση στο φυσικό περιβάλλον εργασίας απολαμβάνουν κορυφαίες επιδόσεις. Οι επιτυχημένες εταιρείες είναι αυτές που εξελίσσονται για να διατηρήσουν και να αναπτύξουν το πιο πολύτιμο περιουσιακό τους στοιχείο: τους ανθρώπους τους.

BACK
TO TOP