Βιώσιμος Σχεδιασμός: Πώς η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες!

Στον τομέα της κατασκευής επίπλων, οι προκλήσεις για βιωσιμότητα είναι πολύπλοκες, και απαιτούν συνεχείς ερευνητικές προσπάθειες για να καθοριστούν τα κατάλληλα υλικά και μέθοδοι που θα μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα και την αντοχή των τελικών προϊόντων.

Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλο και περισσότερο την ποιότητα ζωής μας, απαιτείται μια στροφή προς περισσότερο βιώσιμες λύσεις παραγωγής και κατανάλωσης. Λύσεις που θα παρέχουν ουσιαστικά οφέλη και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, επηρεάζοντας παράλληλα θετικά το περιβάλλον. Η φάση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του προϊόντος είναι καθοριστική για το 80% περίπου του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και του κόστους παραγωγής.

Όσον αφορά την κατασκευή επίπλων, υπάρχουν αρκετές απόψεις σχετικά με το τι είναι βιώσιμο, οι οποίες όμως καταρρίπτονται από σημαντικές έρευνες. Πολύ συχνά, λανθασμένα πιστεύουμε ότι τα πλαστικά προϊόντα δεν είναι τόσο βιώσιμα όσο είναι τα βιοπλαστικά ή εκείνα από ανακυκλώσιμα υλικά. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τον χρόνο ζωής των προϊόντων(life cycle). Τα βιοπλαστικά υλικά αποικοδομούνται πολύ πιο γρήγορα όταν καταλήγουν στο περιβάλλον σε σύγκριση με τα κοινά πλαστικά που χρειάζονται πολλά χρόνια για να βιοδιασπαστούν και προκαλούν μεγάλη ζημιά στα οικοσυστήματα κατά τη διάρκειά αυτής της διαδικασίας. Εάν τα προϊόντα, όπως τα έπιπλα, δεν καταλήξουν σύντομα στο περιβάλλον, τότε τα υψηλής ποιότητας συμβατικά πλαστικά υλικά μπορεί να μην είναι τόσο επιβλαβής επιλογή. Πολύ σημαντική είναι επίσης και η επιλογή του επίπλου, ιδιαίτερα όταν είναι κατασκευασμένο με υλικά υψηλής ποιότητας, ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, να επισκευαστεί και να ανακυκλωθεί στο τέλος της χρήσης του.

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να καταπολεμηθεί με διάφορους τρόπους, ωστόσο είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι το να ελαχιστοποιήσουμε το δικό μας ενεργειακό αποτύπωμα. Πραγματικά υλικά, ουδέτερα σε CO2 δεν υπάρχουν, καθώς ακόμη και τα υλικά που αναπτύσσονται και απορροφούν εκπομπές CO2, όπως το ξύλο θα περάσουν και στα υπόλοιπα στάδια παραγωγής μέχρι να ολοκληρωθεί το τελικό προϊόν. Επομένως, ο σχεδιασμός για τη βιωσιμότητα καθιστά απαραίτητο για τους κατασκευαστές επίπλων να βασίζονται σε σημαντικές έρευνες, όπως τυποποιημένες ποιοτικές αξιολογήσεις βιωσιμότητας ή τον κύκλο ζωής των προϊόντων.

BACK
TO TOP