Κινητές Αρχειοθήκες Foreg Library
foreg library

A shelving system for libraries.

Knowledge calls for order and structure. Whether it is open-access sections in libraries, archives or library depots FOREG® Library shelving systems brings order and neatness to every evidence. FOREG® Library shelving systems cover a wide spectrum, from mobile to stationary shelving, panel accessories and labels, for customers to choose their very own design of a municipal, state, national or university library.

Κινητές Αρχειοθήκες Foreg Library 1
Κινητές Αρχειοθήκες Foreg Library 2
Κινητές Αρχειοθήκες Foreg Library 3
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
BRAND
Forster

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP