Τραπέζια Συνεργασίας Immerse
immerse

Εnhancing cooperation. Promoting creativity.

Immerse tables create a welcoming atmosphere in the workplace where serendipity can flourish. A catalyst for spontaneous collaboration, each worksurface creates a people-centric social hub that keeps people inspired and engaged.

Τραπέζια Συνεργασίας Immerse 1
Τραπέζια Συνεργασίας Immerse 2
Τραπέζια Συνεργασίας Immerse 3
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
DESIGNER
BRAND
Haworth

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP