Τραπέζια Συνεργασίας Wing
wing

Contemporary lines. Wooden structure.

Wing meeting table is characterized by a wooden frame inspired by the sawhorse of the working tables, and the rounded shape of the top with its contemporary lines. Defined by great flexibility, Wing can be completed with acoustic panels and wooden or metal trays that are installed on the large central channel through a magnetic fixing system. Power supply and cable management are allocated on the same central channel.

Τραπέζια Συνεργασίας Wing 1
Τραπέζια Συνεργασίας Wing 2
Τραπέζια Συνεργασίας Wing 3
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
DESIGNER
BRAND

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP