Ηχοαπορροφητικά Πάνελ Τοίχου Soneo
soneo wall

Wooden frame. Absorbing filling material.

Firmly focused on room acoustics, Soneo Wall is functional and effective sound absorbing panel system. The panels are made from wooden frame with sound absorbing filling material on the inside providing an effective means of creating a pleasant working environment by lowering noise levels. Available in a wide range of colors and dimensions. Can be combined with Soneo freestanding panels and Soneo Wall desk panels.

Ηχοαπορροφητικά Πάνελ Τοίχου Soneo 1
Ηχοαπορροφητικά Πάνελ Τοίχου Soneo 2
Ηχοαπορροφητικά Πάνελ Τοίχου Soneo 3
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
DESIGNER

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP