Πυράντοχα χωρίσματα

Τα πιστοποιημένα πυράντοχα διαχωριστικά συστήματα προσφέρουν τα απαιτούμενα επίπεδα πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (ΠΔ 41/2018) του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ-13501-2, και διασφαλίζουν την προστασία των χώρων και των ανθρώπων σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που εκδίδονται από την CEN/CENELEC. Τα πυράντοχα διαχωριστικά, προσφέρουν επίσης ιδιότητες θερμομόνωσης και ηχομόνωσης σε υψηλά επίπεδα.

BACK
TO TOP