Ηχοαπορροφητικά φωτιστικά

Τόσο η ακουστική άνεση όσο και ο σωστός φωτισμός είναι δύο παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Τα ηχοαπορροφητικά φωτιστικά, είναι σύγχρονα προϊόντα που συνδυάζουν τις ηχοαπορροφητικές τους ιδιότητες με την χρήση φωτισμού και συμβάλλουν στην δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτοστήρικτα, αναρτώμενα από την οροφή ή τοποθετούμενα στον τοίχο, ενσωματώνονται εύκολα και καλαίσθητα σε κάθε χώρο, παρέχοντας υψηλές επιδόσεις ακουστικής απόδοσης και φωτισμού, συμβάλλοντας έτσι, στην αναβάθμιση της εργασιακής εμπειρίας.

BACK
TO TOP