Η αρχιτεκτονική ομάδα «Whitebox Architects» σχεδιάζει τα νέα γραφεία της Millward Brown, δημιουργώντας έναν ευέλικτο χώρο σε φωτεινές αποχρώσεις, προάγοντας έτσι, την ομαδικότητα και την συνεργασία.

Επιλέγονται διαχωριστικά συστήματα, έπιπλα γραφείου και καθίσματα εργασίας, ενισχύοντας την λειτουργικότητα των χώρων και την αποδοτικότητα των εργαζομένων.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Whitebox Architects
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ
George Fakaros Unique Imaging
ΕΤΟΣ
2016
BACK
TO TOP