Οι γραφειακές εγκαταστάσεις της φαρμακευτικής εταιρίας Servier Hellas μελετήθηκαν και σχεδιάστηκαν από την αρχιτεκτονική ομάδα A&M architects

Δημιούργησαν ένα ευχάριστο και φωτεινό εργασιακό περιβάλλον. Τα γραφεία αναπτύχθηκαν σε διάταξη ανοιχτού τύπου, προάγοντας έτσι την ομαδικότητα και τη συνεργασία. Παράλληλα επιλέχθηκαν διαχωριστικά συστήματα και κινητοί τοίχοι, προσφέροντας ιδιωτικότητα όταν αυτή είναι απαραίτητη. Την αποτελεσματικότητα και την εργονομία του χώρου ενισχύουν τα έπιπλα γραφείου, τα καθίσματα εργασίας, καθώς και τα καθίσματα πολλαπλών χρήσεων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα την λειτουργικότητα και την αισθητική του.

Servier Hellas
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
A&M Architects
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ
Πάρης Χριστοδούλου
ΕΤΟΣ
2017
BACK
TO TOP