Τραπέζια Εξωτερικού Χώρου Notable
notable

Cross base for greater stability. Μodular tops.

Not just a table, Notable. Long central steel leg, cross base for greater stability and interchangeable, modular tops with a wide range of shapes and finishes. Sophisticated design and simplicity, which make them versatile yet unmistakable.

Τραπέζια Εξωτερικού Χώρου Notable 1
Τραπέζια Εξωτερικού Χώρου Notable 2
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
DESIGNER
BRAND

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP