Τραπέζια Εξωτερικού Χώρου Yop
yop

Folding top. Broad range of materials.

Yop was created to meet the evolving demands of work and home environments. Designed with an integrated flipping mechanism, its essential form is visually and functionally lightweight. A broad range of materials and finishes options from high pressure laminate (HPL) to wood (without incline) extend Yop’s visual vocabulary making it well suited for diverse design applications, styles and functions.

Τραπέζια Εξωτερικού Χώρου Yop 1
Τραπέζια Εξωτερικού Χώρου Yop 2
GO CONSCIOUS
CERTIFICATES
DESIGNER
BRAND
Arper

you may also like

Take a look at other products of this range or complementary ones.

BACK
TO TOP