EN
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Asset Office Interiors-
Astellas Pharmaceutical

Προϊόντα που Επιλέχθηκαν:
Διαχωριστικά Συστήματα, Έπιπλα Γραφείου, Καθίσματα Εργασίας,
Καθίσματα Συνεργασίας και Συμβουλίου, Καθίσματα Αναμονής, Επενδύσεις Δαπέδων, Ηχοαπορροφητικές Επενδύσεις Τοίχου, Κινητοί Τοίχοι
Αρχιτεκτονική μελέτη:
Scapearchitecture
Κατασκευή:
ACRM ΑΕ
Φωτογράφηση:
George Fakaros

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ
SCROLL TO TOP