Επανασχεδιασμός των γραφείων της Asset Ogilvy

Ο επανασχεδιασμός των γραφειακών χώρων της Asset Ogilvy πραγματοποιήθηκε από τους Proplusma Architects

O αρχιτεκτονικός σχεδιασμός θέλοντας να ακολουθήσει την ολοένα αναπτυσσόμενη πορεία της εταιρίας, συνδυάζει τη λογική του open plan με αυτή των κλειστών γραφείων, με σκοπό την ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της.

BACK
TO TOP