Πρόσφατο έργο μας: Eurobank Private Bank Luxemburg στο Λονδίνο!

Ο κύριος σκοπός του σχεδιασμού των νέων γραφείων της Eurobank Private Bank Luxemburg στο Λονδίνο, ήταν η αισθητική ενοποίηση όλων των χώρων, με τη χρήση υλικών που επαναλαμβάνονται σε αυτούς.

Την μελέτη και τον σχεδιασμό πραγματοποίησαν οι Urban Soul Project και η Ελευθερία Οικονομάκη. Για το έργο επιλέχθηκαν τα κρυστάλλινα διαχωριστικά συστήματα D-85, σε υπόχρυσο ειδικό finish αλουμινίου, τα γραφεία εργασίας και ερμάρια Most τα καθίσματα εργασίας Sense και τα καθίσματα αναμονής και πολλαπλών χρήσεων Glove.

BACK
TO TOP