Τα νέα γραφεία της Deloitte

Σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα σχεδίασης εργασιακών χώρων, οι A&M Architects σχεδίασαν τα γραφεία της Deloitte στην Θεσσαλονίκη.

Σε μια open plan διάταξη, οι θέσεις εργασίας συνδυάζονται με μεγάλα κοινόχρηστα τραπέζια εργασίας και λίγους κλειστούς διευθυντικούς και βοηθητικούς χώρους. Η ελευθερία και ευελιξία χαρακτηρίζουν τον τρόπο που εργαζόμενοι λειτουργούν και κινούνται στο χώρο έχοντας τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιονδήποτε σταθμό εργασίας του τμήματός τους.

BACK
TO TOP