Προτεραιότητα των επιχειρήσεων είναι η προώθηση της συνεργασίας και της παραγωγικότητας, τα meeting booths αποτελούν ιδανική προσθήκη και αναπόσπαστη συνιστώσα στους συγχρόνους χώρους εργασίας. Παρέχουν μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων, όπως τη διευκόλυνση της συνεργασίας και των ομαδικών ή ιδιωτικών συναντήσεων, κάνοντας αποτελεσματικότερη την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων χωρίς διακοπές από εξωτερικούς παράγοντες. Η εύκολη μετακίνηση τους ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου τα καθιστά ευέλικτα και λειτουργικά. Eίναι πλήρως εξοπλισμένα με όλες με όλο τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό και δικτυακό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων & παρουσιάσεων.

BACK
TO TOP