Τα phone Booths προσφέρουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικής κλήσης ή τηλεδιάσκεψης , εξασφαλίζοντας ακουστική και οπτική ιδιωτικότητα στον χρήστη. Η συνολική εργασιακή εμπειρία των εργαζομένων βελτιώνεται, καθώς οι πηγές θορύβου στον χώρο μειώνονται σημαντικά, αυξάνοντας την συγκέντρωση και την αποδοτικότητά τους.

BACK
TO TOP