Γραφείo ή Εργασιακό Περιβάλλον;

Ένα λειτουργικό, εργονομικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί βασικό παράγοντα μίας υγειούς και παραγωγικής ζωής στο σύνολο της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, ο κάθε εργαζόμενος περνάει περισσότερο από 50% του χρόνου του στο χώρο εργασίας. To γεγονός αυτό, τονίζει τη σπουδαιότητα της σωστής διαμόρφωσης του επαγγελματικού περιβάλλοντος και της προσαρμογής του στις ανάγκες των εργαζομένων.

Ο χώρος εργασίας είναι σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν είναι απλά ένα μέρος στο οποίο ο εργαζόμενος περνά κάποιες ώρες της ημέρας του. Είναι κάτι ουσιαστικότερο! Αποτελεί βασικό παράγοντα μίας υγειούς και παραγωγικής ζωής στο σύνολο της.

Ένα λειτουργικό, εργονομικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον:

  • Συμβάλλει στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων
  • Βοηθά στην μείωση του άγχους
  • Αυξάνει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα
Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό;

Ο χώρος εργασίας είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Οι εργαζόμενοι σήμερα δεν αναπαράγουν καθημερινά την ίδια ρουτίνα μέσα σε ένα κοινότυπο περιβάλλον, χωρίς χαρακτήρα και προσωπικότητα. Ο εργασιακός χώρος αποκτά ρόλο, προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των εργαζομένων του και παράλληλα αλλάζει κάθε φορά που οι συνθήκες το απαιτούν.

Η απάντηση λοιπόν, βρίσκεται στη σωστή μελέτη και σχεδιασμό του εργασιακού χώρου που θα προσεγγίζει πέρα από τις λειτουργικές, τις νοητικές και ψυχικές ανάγκες των εργαζομένων. Ο σχεδιασμός του εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων, που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε ένα υγιέστερο, και υψηλής απόδοσης ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει ενεργά στην εργασιακή καθημερινότητα.

Ενώ το παραδοσιακό μοντέλο σχεδιασμού κινείται με γνώμονα και εστιάζει στις λειτουργίες που εκτελούνται στον εργασιακό χώρο, η σύγχρονη ανθρωποκεντρική προσέγγιση βάζει στο κέντρο του σχεδιασμού τον «άνθρωπο», βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των εργαζομένων με πολλαπλά οφέλη για τους ίδιους αλλά και τις επιχειρήσεις.

Οι σύγχρονοι εργασιακοί χώροι σχεδιάζονται έτσι ώστε να υποστηρίζουν τόσο την ατομική όσο και την ομαδική εργασία, με λειτουργικά και εργονομικά έπιπλα που προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη σε κάθε θέση ή κίνηση του εργαζόμενου. Χώροι που προάγουν τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, σχεδιασμένοι έξω από τα κλασσικά και τυπικά πρότυπα των αιθουσών συνεδριάσεων, βρίσκουν όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή. Ενισχύουν την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των εργαζομένων και συμβάλλουν στην ομαδικότητα και τη δημιουργία κοινωνικών δεσμών μεταξύ τους.

Οι σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής καθημερινότητας. Η χρήση και αξιοποίησή τους αποτελούν βασική παράμετρο στο σχεδιασμό. Η διασφάλιση της απαραίτητης ακουστικής άνεσης με τη χρήση ηχοαπορροφητικών προϊόντων αποτελεί ένα ακόμα καίριο σημείο, καθώς μαζί με το σωστό φωτισμό και την ποιότητα του αέρα στο χώρο συμβάλλουν στην ποιοτική διαβίωση των εργαζομένων. Τέλος η ένταξη του στοιχείου του πρασίνου και της φύσης στο εργασιακό περιβάλλον φαίνεται πως επηρεάζει θετικά τη διάθεση και την ψυχολογία.

Φωτογραφικό υλικό: Haworth

BACK
TO TOP